Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców:

-  Przewodnicząca Renata Łącka  (1c),

-  Za-ca przewodniczącej – Mikołaj Snopczyński (1d) ,

-  Sekretarz - Ilona Leszczyńska (2c)

Komisja Rewizyjna:

-  Przewodniczący – Bogdan Mojzesowicz (2a),

-  Za-ca przewodniczącego – Jacek Potapczuk (2h)

- Członek – Renata Płocharska-Tober (2d)

 

Adres mailowy Rady Rodziców: rada.rodzicow.gimnazjum112@gmail.com

Telefon do sekretariatu szkoły w sprawach związanych z Radą Rodziców: 22 863 77 87

 

Ważne dokumenty

Regulamin Rady rodziców - regulamin

Protokół z zebrania RR Gimnazjum 112 w dniu 2016 09 12 - protokół

Protokół z zebrania RR Gimnazjum 112 w dniu 2016 10 19 - protokół

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego