Historia szkoły

Historię Gimnazjum nr 112 poznasz tutaj.

© 2018 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego