Historia szkoły

Historię Gimnazjum nr 112 poznasz tutaj.

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego