Doradztwo zawodowe

W Gimnazjum nr 112 prowadzone są regularne działania z zakresu planowania ścieżki kariery, tj.konsultacje dla uczniów i ich rodziców oraz cykl lekcji poświęconych powyższej tematyce. Ponadto organizowane są imprezy promujące ideę kształcenia ukierunkowanego na zdobycie zawodu.

Szkolnym Koordynatorem DZ jest pedagog szkolny -
pani Monika Wankowska. Zapraszamy w godzinach pracy pedagoga.

Indywidualne konsultacje na terenie placówki prowadzi również profesjonalny doradca zawodowy, pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 22 - pan Andrzej Brzywca. 
Spotkania odbywają się we wtorki i czwartki, w godzinach od 14.45 do 17.45.
Zapisy w sekretariacie szkoły pod numerem 22 863 77 87.

Ważne linki:

http://crdz.wcies.edu.pl

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/warszawski-system-doradztwa-zawodowego

http://doradztwo.koweziu.edu.pl

 

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego