Kryteria oceniania

Wszystkie znajdujące się tu dokumenty są zapisane w formacie PDF. Aby je przeglądać wymagany jest program Acrobat Reader

L.p. Przedmioty Kryteria
1. matematyka
2. język angielski
3. plastyka - kl. 1
4. plastyka - kl. 2
5. plastyka - kl. 3
6. muzyka
7. fizyka
8. geografia
9. język polski
10. historia
11. wiedza o społeczeństwie
12. język niemiecki
13. technika
14. wychowanie fizyczne
15. język rosyjski
16. chemia
17. informatyka
18. biologia

 

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego