Linki

http://men.gov.pl - Ministerstwo Edukacji Narodowej

http://kuratorium.waw.pl - Kuratorium Oświaty w Warszawie

http://www.oke.waw.pl - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

http://www.edukacja.warszawa.pl - Biuro Edukacji m.st. Warszawy

http://www.dziennik.librus.pl - LIBRUS – System kontroli frekwencji i postępów w nauce

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego