Dyrekcja

Dyrektor Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego

mgr Iwona Rydlewska

 

Zastępca dyrektora

mgr Beata Wilkowska

 

Schemat organizacyjny Gimnazjum nr 112 

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego